.

Protestbrev til Færøernes Myndigheder
.

Til Færøernes Myndigheder                                                                                                                                           (sendt den 21. marts 2009 uden fotos)

Den årlige jagt på Grindehvaler der hidtil har udgjort ca. 900 dyr (kilde: www.whaling.fo) vækker megen modstand i den danske befolkning. Vi har mange henvendelser fra borgere, der beder os om at oplyse, hvad de kan gøre for at redde Grindehvaler fra denne fangst, hvor de bliver dræbt på en så grusom måde.

.

 

Den danske befolkning ønsker klart at hvalfangst ophører. I henhold til en opinionsundersøgelse foretaget af firmaet nielsen d. 11/3-18/3 2008 viser, at kun 3 % af befolkningen kan gå ind for hvalfangst, og hele 74 % af befolkningen ønsker at Danmark tager afstand fra fangsterne i Island, Norge og Japan.  

På vegne af alle disse mennesker, beder vi den færøske regering om at gøre noget ved denne unødvendige fangst- Vi beder Dem om at sikre en hurtig gennemførelse af et officielt forbud. Årsagerne er indlysende: Standarder for human aflivning overholdes ikke under fangsten, kød og andre produkter indeholder alt for høje niveauer af forurening og truer den færøske befolknings sundhedstilstand som helhed . Desuden skader fangsten Færøernes internationale image uopretteligt.
Alle accepterer traditioner i forskellige kulturer - herunder færøske traditioner. Men fra tid til anden kan det være bedre at ændre traditioner til egen fordel og for at tilpasse sig en ny moderne verden. Vi er sikre på, at det også vil fungere i forbindelse med den færøske Grindehvalfangst.

For mange år siden fangede vi også her i Danmark hvaler/delfiner, men den praksis er nu slut.

I dag ved, vi at arter af havpattedyr som hvaler og delfiner trues på mange måder, og bestandene er i tilbagegang, samt at dette skader hele hav-økosystemet. Derfor opfordrer vi jer til at finde andre måder at holde jeres traditioner i hævd. Andre steder i verden holder man traditionerne i live, ikke ved at dræbe hvaler, men ved at bevare og beskytte dem. For eksempel på Azorerne og i Island arrangeres hvalsafarier, hvor man kan komme ud og opleve disse fantastiske væsener i deres rette element. Man bliver samtidig undervist i deres biologi, og andre spændende ting.  

Hvis I beslutter at lave Grindehvals safarier, vil folk komme fra hele verden for at se og nyde hvalerne i deres rette element. (fra en 'ikke-forstyrrende' afstand selvfølgelig). Ved, at I sikrer et sundt marint system med masser af fisk, og samtidig oplyser offentligheden om grindehvalens biologi, vil det kunne frembringe massive overskud i turisme-indtægter. Henvisning og yderligere informationer om Islands hvalsafari: www.whalemuseum.is , www.whalewatching.is , www.elding.is  

Som nylige undersøgelser viser, skal man ikke undervurdere de sundhedsmæssige aspekter . Hvalkød er stærkt forurenet med organiske pesticider såsom PCB. Ingen må eller skulle kunne få eller købe disse skadelige produkter.
Vi beder Dem om at overveje et hurtigt forbud for fangst af Grindehvaler. Vi ved, at de ledende læger på Færøerne (se bilag) og forskere er velinformerede om alle de biologiske fakta og truslerne ved at spise forurenet grind. Landslægen Høgni Debes Joensen og overlæge Pál Weihe viden er baseret på ph.d.-afhandlingen af Maria Skaalum Petersen fra Miljømedicinsk Afdeling ved Syddansk Universitet og de af hende i det internationalt anerkendte tidsskrift ’NeuroToxicology’ publicerede artikler juli 2008. Dertil kommer så det dårlige internationale image, der skabes gennem de årlige fangster, og som kan undgås ved ophør af disse fangster.

Vi takker på forhånd for positiv behandling af vores e-mail.
 


Med venlig hilsen

Flemming Larsen
 

Stifter af ”De vilde Delfiner”

Vesterø Havnegade 29,1           Tlf.: 0045-98491028
Vesterø Havn                E-mail: info@vildedelfiner.dk
9940 Læsø                  Internet: www.vildedelfiner.dk
Danmark                                                                 

_______________________________________________________________________________________

E-mail sendes til:

Premierministerens kontor- Færøernes landsstyrer: info@tinganes.fo

Færøernes touristkontor: tourist@tourist.fo


CC: Repræsentationen af Færøerne i København: mfa@mfa.fo

Herálvur Joensen, Ministerråd, Missionschefen: heralvurj@mfa.fo
 

 

HOME

info@vildedelfiner.dk

De vilde delfiner
Flemming Larsen
Byrum Hovedgade 70, 1  -  Byrum  -  9940 Læssø    -    tfn 9849 1028

Copyright © De vilde delfiner 2000. All Rights Reserved