De fangne delfiner vil dø i Taiji af StormenSeptember 2, 2011 af Ric O'Barry, Earth Island InstituteVed Ric O'Barry
Campaign DirectorSave Japan Dolphins

Earth Island Institute


Delfinerne bliver drevet ind i Cove ved hjælp af banger både(slags fiskerbåd).
Situationen er blevet værre for de fangne delfiner der er fanget i hav pennene (flydende havn) i havnen i Taiji.

Tyfonen Talas er ved at ramme os. Leilani Munter, Tim Burns og jeg kørte ud i vinden og regnen i dag for at se på status af pennene. Hele teamet har gået frem og tilbage, overvåget situationen - nogle har talt med delfintrænerne for at forsøge at få dem til at frigive delfinerne, men delfintrænerne vil ikke have noget med os at gøre.

Film fra de fangne delfiner der er fanget i hav pennene (flydende havn) i havnen i Taiji.


Delfinerne der blev fanget på Cove skal bruges til indespærrede formål, der inkluder svømme-med-delfiner programmer og delfin-assisteret terapi. De bliver drevet ind i Cove ved hjælp af banger både(slags fiskerbåd), delfinhandlere og delfinjægere fra Taiji vælger de bedste "Show kvalitet" delfiner til hold i fangenskab. Resten af delfin familien bliver slagtet til kød. Mens en død delfin på markedet for kød kan indbringe omkring 600 $, så kan en ”Show kvalitet” delfin til fangenskab på det internationale marked indbringe 150.000 $ eller mere.

Nogle af de delfiner holdes i Taiji Whale Museum, eller i hav penne i Taiji. Disse penne er noget beskyttet mod stormløbet af vind og bølger af en tyfon. Men hav penne på World Dolphin Resort i Taiji er ikke beskyttet, og tager imod hårde slag fra det rasende hav. Delfinerne - mindst et dusin - er udsat for en mishandling, bølgerne sparker dem rundt i det lille rum, slå dem op mod moler og net.

Jeg frygter, at de vil dø. Hvis dette var i nogen anden del af verden, ville delfinholdere/trænere slipper delfinerne fri, så de kan få en kæmpende chance for at overleve stormen. Men det lader til World Dolphin Resort ejerne og delfintrænerne ikke giver noget for deres liv.

Alle af os er forpinte over denne situation og vi har overvejet at selv skære i nettet. Men hvis vi gjorde det, ville vi aldrig være i stand til at komme tilbage til Japan for at lave kampagner for delfinerne. Desuden er politiet ude af kraft her, inklusiv omkring hav pennene.


Stormens Centrum er over os nu, vi er dysset ned, og venter på at se hvad det nye daggry bringer.

Vores Save Japan Dolphins Team her er stærk og forenet. Togene og lufthavnene der går ud af Taiji er lukket nu, og vi ved ikke, hvornår de vil genåbne. Men vi vil være sikker fra stormen, det er delfinerne, vi frygter for.


Mødet i Den International Hvalfangstkommission 2007Danmark Juni 04, 2007


To pukkelhvaler bryder overfladen.
Mødet i den Internationale Hvalfangst Kommission, IWC, 2007 blev endnu et år hvor Danmark udviste en ikke afvisende holdning for en genoptagelse af den kommercielle hvalfangst.

- Danmark undlod at stemme da forslaget om en genoptagelse af kommerciel hvalfangst kom til afstemning. Hermed tager Danmark ikke afstand fra forslaget og ligger dermed helt alene med deres pro hvalfangst holdning i EU.

- Danmark undlod at stemme for forslaget om oprettelsen af et hvalreservat i den sydlige del af Atlanterhavet - og var dermed medvirkende til at forslaget faldt.

- Danmark undlod igen at stemme for resolutionen der fordømmer Japans "videnskabelige" fangster i hvalreservatet ved Antarktis

- Danmark søgte at få kvoter på pukkelhvaler til Grønland, selvom bestanden er meget lille - dette forslag var den danske delegation dog klog nok til at trække tilbage.

- Danmark søgte at få kvote på grønlandshval til Grønland - dette er katastrofalt da bestanden er så lille at det er så svært at tælle antal hvaler. Om de får kvoten afgøres først på IWC 2008.


Sidste år stemte Danmark for St. Kitts erklæringen der fastslog at IWC skal forvalte hvalfangst så hvalbestande ikke overudnyttes, og ikke beskytte hvaler uagtet bestandenes størrelse. St. Kitts erklæringen fastslog desuden at moratoriet var tænkt som en midlertidig løsning og er ikke længere er nødvendigt. Læs deklarationen

Danmark har ved IWC mødet igen i år altså ført den samme politik som sidste år - og har ikke ændret sit - for hvalernes - katastrofale stemme mønster.

Kilde: Greenpeace

Mødet i Den Internationale Hvalfangstkommission slutAnchorage Juni 01, 2007Anchorage, Alaska - Det fire dage lange møde i Den Internationale Hvalfangstkommission endte glædeligvis med, at der fortsat er flertal for et stop af kommerciel hvalfangst. Et emne, der var det absolutte omdrejningspunkt under mødet.

En række hvalfangstvenlige lande med Japan i spidsen pressede eller på for at få løftet forbuddet mod fangsten, men med stemmerne 37-4 blev udfaldet til fordel for et fortsat stop.

Under mødet blev der desuden afsat kvoter for grønlands traditionelle fangst, som endte med en kvote på 200 vågehvaler i Vestgrønland - det er 25 flere end sidste år, 12 vågehvaler ved østkysten, 19 finhvaler på vestkysten samt 2 grønlandshvaler og 10 pukkelhvaler. Den danske delegation måtte dog trække et forslaget tilbage om at forøge den grønlandske kvote af hvaler med også 10 pukkelhvaler.

"Uanset grundene hertil, må man glæde sig over det, idet bestandene af pukkelhvaler globalt er en brøkdel af tidligere tiders bestande", siger Jan Søndergård, politisk rådgiver i Greenpeace Nordic.

Til trods for, at Danmark hidtil har været venligt stemt over for oprettelse af reservater, undlod Danmark på dette møde at stemme for et reservat i Sydatlanten.

"Det er pinligt, at Danmark på IWC-mødet medvirkede til, at et forslag om oprettelse af et hvalreservat i den sydlige del af Atlanterhavet ikke kunne vedtages. Det er et forslag, som en række sydamerikanske lande har ønsket oprettet, og som det er svært at finde et sagligt belæg for at modsætte sig", siger Jan Søndergård

Under mødet blev medlemslandene enige om at samles til et særligt møde, hvor en evt. reform af IWC skal diskuteres. Det afgørende er dog, om denne reform stiler mod modernisering, så IWC er i stand til at gøre noget ved de voldsomme trusler, hvalerne er underlagt, og som hvert 90. sekund dræber en hval et sted i verden. Greenpeace appellerer derfor til IWC om at sikre, at moderniseringen går hurtigere end udryddelsen af hvaler.

Aktion mod hvalfangsten i hvalreservatet i sydhavet. Greenpeace skibet Esperanza og gummibådene forsøger at ligge sig i vejen for hvalfangerskibet. De japanske fartøjer Yushin Maru og Kyo Maru Nr.1 høre til den japanske hvalfangerflåde og overføre deres fangst til fabriksfartøjet Nisshin Maru.

Kilde: Greenpeace

Danmark er blevet marionet for hvalfangernationerneAnchorage 26 maj 2007

Op til årsmødet for den internationale hvalfangstkommission (IWC), som starter mandag den 28 maj, kritiserer fredningsorganisationer på det kraftigste den danske regerings aktive forsøg på at lovliggøre kommerciel hvalfangst, en aktivitet som siden 1986 har været forbudt i henhold til den internationale hvalfangstkonvention.

I en pressemeddelelse den 23 maj udtaler Udenrigsminister Per Stig Møller, at IWC håndhæver et stop for kommerciel hvalfangst, men at adskillige lande fortsætter hvalfangst uden formelt at overtræde hvalfangstkonventionens regler. Per Stig Møller ytrer bekymring over at yderligere hvalfangst udenfor IWCs kontrol kan blive resultatet hvis Japan, Norge og Island ikke får adgang til kommerciel fangst med godkendelse af IWC.

Udenrigsministeren mener at lovliggørelse af disse landes kommercielle aktiviteter.Gennem IWCs accept af en delvis ophævelse af stoppet for kommerciel fangst, løses problemet med de nuværende omgåelser af stoppet. Samtidig understreger Per Stig Møller at Danmark går ind for at fangsten skal være bæredygtig og baseret på videnskab.

Birgith Sloth, der deltager i IWC mødet i Anchorage, som observatør og repræsentant for Selskab til Bevarelse af Havpattedyr, spørger "hvordan kan nogen fortsat have respekt for internationale aftaler, hvis man griber til at stoppe et medlemsland i at underminere aftalen ved blot at lovliggøre det landet allerede gør til trods for gentagne flertalsbeslutninger imod landets aktiviteter?"

I løbet af de seneste 15 år har hvalfangernationerne gang på gang blokeret for vedtagelsen af en streng kontrol af hvalfangsten og forsøg på at stoppe udnyttelse af konventionens mulighed for at foretage hvalfangst til videnskabeligt formål, et smuthul som Japan og Island benytter til at foretage kommerciel hvalfangst. "Den danske regering tror naivt at den handler til det bedste for at redde IWCs fremtid, men i virkeligheden bliver regeringen narret af de hvalfangernationer, som ikke har handlet i god tro siden IWC blev etableret" siger Nicolas Entrup, talsmand i Anchorage for Whale and Dolphin Conservation Society (WDCS).

De tre hvalfangerlande, Norge, Japan og Island, udsteder kommercielle kvoter til sig selv uden respekt for stoppet for kommerciel hvalfangst, idet de udnytter smuthuller i Hvalfangstkonventionen. Entrup fortsætter, "Deres hvalfangst er ikke genstand for international kontrol og de foretrækker det på den måde. Hvorfor skulle de underkaste sig en international kontrol? De får allerede nu, hvad de ønsker"

"Den danske regering tager ikke afstand fra videnskabelig hvalfangst, men burde vide bedre på grund af egen forhistorie". Birgith Sloth henviser til Færøerne, som fortsatte kommerciel fangst af finhval efter at IWC i 1976 havde sat en 0 kvote, da bestanden var reduceret til 10% af den oprindelige størrelse. Færøerne fangede 1 finhval i 1977, 7 finhvaler i 1978 og 11 i 1979. Da IWC pressede på for at stoppe fangsten, indgav Danmark i 1981 et forslag til et videnskabligt projekt om finhval, men IWCs Videnskabskomite underkendte dette. Ikke desto mindre fortsatte Færøerne fangsten og tog yderligere 13 finhvaler i perioden 1981 til 1984.

Yderligere oplysninger: Birgith Sloth, mobil i Anchorage: +1 907 250 3312

www.stopkommercielhvalfangst.com

13-12-2006:  |  af: WDCSBaiji/Yangtze Floddelfin 
(Lipotes vexillifer)

Denne delfin er nu erklæret uddød. Den vil blive husket som den første delfin art der er gået tabt på grund af menneskers aktiviteter.

En seks uger ekspedition i Kina som var sat i værk for at dokumenter de sidste delfiner - også kaldt Baiji - returnerede den 13 december 2006 uden at have observeret en eneste. Rejsen dækkede delfinernes kendte områder, og de brugte både visuelle og akustiske teknikker.

Yangtze, nu en af de mest forurenede floder i verden, benyttes af 350 millioner mennesker. Det er højst sandsynlig at larmen, kemikald forurening, overfiskning, brug af giftig foregivelser og eksplosiver, og tung båd trafik ødelagde delfinernes miljø.

Baiji/Yangtze Floddelfin 
(Lipotes vexillifer)

Denne delfin er nu ERKLÆRET UDDØD. Den vil blive husket som den første delfin art der er gået tabt på grund af menneskers aktiviteter.

Golfmarsvin (vaquite)
(Phocoena sinus)


Ganges og indus-floddelfin
(Platanistidae)


Øresvin
(Tursiops truncatus)


Hectors delfin
(Cephalorhynchus hectori)


Almindelig delfin kortnæbbet
(Delphinus delphis)


Nordkaper (nordlig rethval)
(Eubalaena glacialis)


Grønlandshval
(Balaena mysticetus)


Blåhval
(Balaenoptera musculus)


Finhval
(Balaenoptera physalus)


Pukkelhval
(Megaptera novaeangliae)


Irrawaddy-delfin
(Orcaella brevirostris)


           

Nødstedt delfin bjærget05-01-05: 11:35  |  af: orra

To dage i træk har internationale og lokale redningsfolk i Thailand brugt deres tid i forsøget på at bjærge to delfiner, der af flodbølgen var blevet skyllet op i en lille sø.

Men i dag gik halvdelen af operationen perfekt, så den største af delfinerne kunne indfanges og skånsomst fragtes de 1,4 km. ned til havet og sættes ud i sit naturlige element.

Den mindre delfin lod sig ikke se, men redningsfolkene vil trække vod i dammen de næste par dage i håb om at redde dens liv.

Opdaget i mandags

Græske svømmedykkere indledte operationen i forgårs, hvor de nødstedte delfiner for første gang blev observeret, mens de svømmede fortvivlet rundt i dammen.

Redningsforsøgene i søen på 200x300 m. mislykkedes i flere omgange, fordi hvalfangerne havde fået for små net.

Senere overtog hollænderen Edwin Wiek fra organisationen Wildlife Friends of Thailand ansvaret for indsatsen, der skulle sikre delfinernes velfærd efter 10 døgns vandflygtighed i Khao Lak-området.

Lokale fiskere og militærfolk deltog i aktionen, der havde udviklet sig til et symbol på håbet midt i al den menneskelige elendighed efter flodbølgen.

Sår og skrammer

Den største delfin, der menes at være mor til den anden, havde flere sår og skrammer, dels fra fiskenettene, dels fra tumulterne under flodbølgen.

Den sårede delfin tilbage i rette element
Foto: scanpix
Delfiner redder svømmere fra hajDen 23 nov 2004 kl. 08:03  | af: pmol
En flok delfiner har reddet en gruppe svømmere i New Zealand fra en tre meter lang hvidhaj, skriver avisen The Northern Advocate. Den usædvanlige redningsaktion fandt sted da livredder Rob Howes tog sin 15-årige datter og to af hendes veninder med på svømmetur nær byen Whangarei.

Pludselig slog delfiner ring om de fire og skubbede dem sammen. Da Rob Howes forsøgte at bryde ud blev han skubbet tilbage, men opdagde så hajen bare to meter væk. Hajen blev derefter drevet på flugt af delfinerne. Episoden blev set af en mand i en båd nær ved.Hvalen Keiko er død.Den 13 dec 2003 kl. 13:00

Den verdensberømte 'Free Willy'-hval Keiko er død af lungebetændelse i Taknesfjorden i det vestlige Norge, 27 år gammel.

Den verdensberømte spækhugger Keiko døde fredag eftermiddag efter kort tids sygdom i Taknesfjorden i det vestlige Norge.Keiko blev 27 år.

Kendt fra Hollywood

Den charmerende spækhugger er kendt fra de tre 'Free Willy'-film, men selv da Keikos hollywoodkarriere sluttede, fortsatte hvalen med at være i mediernes søgelys.Senest, da den seks ton tunge spækhugger blev sluppet ud af sit fangenskab i Island for at svømme til Norge, hvor den slog sig ned i Taknesfjorden på Vestlandet for godt et år siden.
Spækhuggeren Keiko døde
efter et kort sygdomsforløb. - Foto: AP

Fik lungebetændelse

Dane Richards, der gennem længere tid har haft opsyn med Keiko, oplyser, at hvalen blev pludselig syg. Formentlig af lungebetændelse."Han blev slap og tabte appetitten. Vi undersøgte åndedrættet, og det var lidt uregelmæssigt. Han havde det ikke godt og sidst på eftermiddagen døde han", siger Richards.

Fanget ved Island i 1979

Gennemsnitsalderen for spækhuggere er 35 år, hvis de har levet frit.Keiko - navnet er japansk for 'den heldige' - blev holdt i fangenskab i omkring 20 år, og derfor blev det betragtet som grænseoverskridende, at han blev 27 år.

Millionindsamling

Keiko blev fanget i nærheden af Island i 1979 og solgt til akvarieindustrien. Arbejdet på at få den populære hval tilbage til naturen blev indledt i 1993.20 millioner dollar blev indsamlet, og i 1998 blev Keiko fløjet til Island og sat ud i et bur i en bugt på Vestmannaøerne syd for Island.

Svømmede de 1.400 km til det vestlige Norge

Efter fire års træningsprogram, som gik ud på at lære den halvtamme hval selv at fange fisk, blev Keiko sluppet løs i sommeren 2002.Hvalen forsvandt for godt halvanden måned senere at dukke op i en fjord i det vestlige Norge - en svømmetur på 1.400 kilometer.
/ritzau/ (www.politiken.dk)


Galleri delfinen.Den 1 Juli 2003 åbnede Galleri Delfinen på
Vesterø Havnegade 29
Vesterø Havn
9940 Læsø

Udstillende kunstner
Flemming Larsen

Gæsteudstillere:
Johnna Egelund
Dot Boesdal

Fremvisning efter aftale på
tlf  98 49 10 28"De vilde delfiner" flytter adresse.Den 27 maj 2003

De vilde delfiner flytter adresse til
Vesterø Havnegade 29
Vesterø Havn
9940 Læsø
Tlf 98 49 10 28
(Samme sted hvor Galleri Delfinen kommer til at lægge)


Delfiner med til at ryde miner.Den 27 marts 2003
Der rapporteres fra TV2 nyhederne i Kuwait at man her ryttet miner ud for den sydlige havn i Irak. Det gør man for at få krigsmateriel og nødhjælpen frem. I den anledning bruger man nogle stakkels delfiner der er specieltrænet af den amerikanske hær. De dykker ned og finder minerne, men hvad hvis det går kaldt??!!!

Kilde: TV2 Nyhederne kl. 19.00


Make Love Not War.
USA sætter bombe-delfiner ind i krigen.Den 25 marts 2003
De amerikanskledede styrker i krigen i Irak er ved at indsætte delfiner i kampen.

Nærmere bestemt den atlantiske flaskesnudede delfin, der flyves til fronten fra Florida.

I havnebyen Umm Qasr forberedte amerikanske og britiske tropper sig i dag på at modtage en gruppe specialtrænede delfiner. De skal sammen med dykkere undersøge kystområdet for formodede miner, inden sejladser med humanitær bistand ankommer til havnen.

Bruger naturligt sonar-system Den amerikanske flådekaptajn Mike Tillotson fortæller, at de tre-fire delfiner i Umm Qasr-området skal bruge deres naturlige sonarsystem til at finde miner og andre former for sprængstof, som den irakiske hær måtte have efterladt nær kysten.

- De får mad af restaurant-kvalitet samt vitaminer, og de får base i damme, som vi har etableret her, siger Tillotson.

Han tilføjer, at delfinerne er oplært til ikke at svømme helt hen til minerne. De skal blot sætte en markør i nærheden, hvorved de minimerer faren for selv at blive sprængt i luften.

Men hvad hvis det går kaldt alligevel??!!!

Kilde: DR Nyheder online: www.dr.dk/nyheder/Irak/article.jhtml?articleID=91223


Make Love Not War.


Større hval i Øresund


Den 3 marts 2003
En hval med en anslået længde på 10 – 15 meter er søndag d. 2. marts set i Øresund ud for ud for Kronborg. Hvalen svømmede i retning mod Sverige.

Kilde: www.hvaler.dk

Pukkelhval observeret ved Frederikshavn


Den 12. december kl. 10:30 blev en otte meter lang pukkelhval observeret ud for Frederikshavn Flådestation. Hvalen opholdt i flere timer og har måske været på jagt efter julesild . Der er et forttilfælde fra 1995. Næsten på samme tid den 10. og 11. december blev en pukkelhval af samme størrelse set ud for Århus Havn. Denne hval forlod Århus bugten igen efter at have taget for sig af småfiskeretterne.


Kilder: www.hvaler.dk
           www.politiken.dk  Med vidio optagelse af den.

Idag skrives det den 13 december, og her i morges fik jeg en et praj fra Hr. Rolighed fra Frederikshavns Handelskole om denne opdagelse.
Jeg vil nu gå en tur ned til Frederikshavn havn for at se om jeg kan få et spot af den.
På mandag får i resultatet at vide.

Flemming
Den 17 december 2002.
Den 13 december gik jeg ned til Frederikshavn Flådestation, for at om jeg kunne få øje på pukkkelhvalen. Jeg spurgte først ved kontrollen, og de sagde at den nok var daffet af her til morgen. De havde ihvert fald ikke set den.
Derefter gik jeg hen til hegnet og kiggede ud i deres havnebasing, men den var desværer væk.
Jeg gik derefter hen til Læsøfærgens havnebasing, og kiggede der men der var den heller ikke.
Så mødte jeg min gode ven Tadeusz Mollin som også er medlem af "International Dolphin Watch" og "De vilde delfiner".
Vi skulle begge to tilbage til Læsø vor vi bor.
Jeg spurgte ham om han havde hørt det om pukkelhvalen, men det havde han ikke. Lige før vi mødtes havde han lige siddet og hørt pukkelhvalens sang på en CD sammen med en han kendte.
Sikken en sammentraf!!!
Jeg fik lov til at overtage lånet på CD'en med det samme, så da jeg kom hjem hørte jeg pukkehvalens dejlige sang.

På færgen fik vi snakket om en eventuel Delfinfestival på Læsø her til sommer.

Hvis du/I er intereserede kontakt os via vores hjemmeside
www.vildedelfiner.dk
info@vildedelfiner
Tlf.:98491028

Flemming Larsen

HOME