Jeg blev inviteret til Syduniversitet i Odense, til et marsvineseminar den 23 november 2002,
da jeg havde spottet nogle marsvin i sommers fra Læsøfærgen nogle gange.

Foredragsholdere: Svend Tougaard, Carl Kinze, osv.
Varighed: 10.00 til 16.00
Yderliger oplysninger og deres referat kan ses på www.hvaler.dk

Da man ikke har vist så meget om marsvinet her hjemme, har man søgt om penge til projekt "Fokus på hvaler i danmark". For tre år siden blev projektet godkendt til at vare i tre år.
Det det generalt går ud på er at hvis man som sejler, fra færge eller fra kysten indberetter spots af marsvin, hvaler eller delfiner i de danske farvande til "Fokus på hvaler i Danmark".

Hvad ved vi idag om marsvinet danmarks mindste delfin/hval?
Hvor og hvornår er der forekomst af marsvin?


Hvalfangsten her i Danmark startede en gang i 1700`ede talet og stoppede i 1944.
Hvalobservation af marsvin startede i 1834, og på de tre år projektet har været er der blevet observeret ca. 4000 marsvin fra både, færger, kyster osv.
Der er omkring 100.000 marsvin i og omkring Danmark.
Ved hjælp af satellit overvågning i danske farvande har man spottet 25 i skagerak og 20 i østersøen( man har fundet ud af at der må være tale om to bestande her).
Fremgangsmåden er at man sætter en sender på deres rygfinde. De har forsøgt at bruge sender med suge kopper, men de faldt af efter en eller to måneder. Så man er gået over til at man borer tre huler i rygfinden i stedet for, og vil side op til et år før de falder af.

Hvad spiser et marsvin:

Mest blæksprutter som også er i vores farvande, torsk som er under 20 cm, sild, tobis og andre småfisk.

Hvordybt kan et marsvin dykke?

Et marsvin har dykket ned til 200 meter, længere behøver de ikke at dykke da deres føde ikke kommer længere ned. Den skal spise hele tiden for at kunne trives.
Den kan være under vand fra 2 til 6 minuter. Der har været et marsvin som var under vand i 12 minuter men den døde desværer.

Hvem er dens naturlige fjender udover mennesket?

Dens naturlige fjende er spækhuggeren.

Hvor gammel kan den blive?

Den er ca. 1,50 meter og er den mindste af alle hvalerarter. Marsvinet er en hval, der ikke bliver særlig gammel max 24 år. Normalt bliver den mellem 10 - 12 år. Den er den mest stressede af alle hvalarter da den yngler hvert år, så der skal meget energi til.
Det er den mest sky af alle hvalarter.

Fjord og Bæltcenteret i Kerteminde:
Marsvinet spiser kun levende fisk.
Så i fangenskab skal man lære dem at spise døde fisk. Det er en slags forsvar og overlevelse der gør at de ikke spiser døde fisk, fordi døde fisk er normalt lige med dårlige fisk, syge fisk, rådne fisk osv.

Fiskeri og marsvin

Der dør ca. 7000 marsvin om året på grund af at de ryger i fiskernes net.
For at bestanden skulle være bæredygtig må der ikke komme et svind på over 2%.
Hvis vi tag udgangspunktet på de 100.000 vi har herhjemme, så er et svind på 7000 langt over de 2%.
For at et svind på 7000 skulle være bæredygtig(2%) skulle der være 350.000 marsvin.

Hvad er målet for projektet?

Projektet går ud på at finde ud af hvilke behov og krav marsvinet har for af kunne trives og overleve i vores farvande. Og for at andre kan få forståelse for dem.

Mine kommentar:

På marsvineseminaret var alle enige om dette, men spørgsmålet er hvor langt vi kan gå ren moralsk og etisk overfor det enestående og smukke dyr. Hvilke metoder kan vi tillade at bruge og hvilke kan vi ikke bruge?. Hvilke metoder kan være dyreplageri efter min mening:

1.
Jeg mener at fangenskab er lig med dyreplageri, fordi delfiner og hvaler generalt er et meget socialt dyr, så de bliver deprimeret uden kontakt til deres famillie og gruppe. Desuden som vi kunne høre fra Kertemindecentreret for de døde fisk som er unaturlig for dem, plus der er ikke nok vitaminer i dem så de for følgesygdomme deraf. De har også brug for at udfolde sig ude på det åbne hav.
Det er altid bedre at studere dyret i dens rette element, ud på det åbne hav. I fangenskab ændre et dyr dens adfærdsmønstre så meget at den information man for er misvisende. En af årsagerne er at vi præger dem utrolig meget med komandoer og opvisninger så de bliver klovne som i et cirkus.

2.
Angående at man borer tre huler i rygfinden for at sætte en stor sende på til satellitovervågning, så den kan side der op til et år vil jeg kommentere følgende:
Der er ingen tvivl for mig at det er dyreplageri da man normalt ikke borer holder på friske dyr eller mennesker og sætter noget fast uden at spørge om lov. Jeg tror næppe at de har gjort det.
Hvad ved vi om hvor ondt det gør på dem og hvormeget det genere.
For det andet kan senderen måske sætter sig fast i et net eller noget andet så rygfinden kan blive beskadiget.

Ellers er "Fokus på hvaler i Danmark" et godt projekt at støtte.

Opfodring til at forsætte.

Det blev beklaget at projektet allerede slutter, og der blev givet en kraftig opfordring til at forsætte den brede folkelige indsamling. Den nuværende regering vil ikke støtte projektet fremover, men hjemmesiden vil forsætte hvor man stadig kan indberette hval, delfin og marsvins observationer til.


Marsvineseminaret blev observereret af

Flemming Larsen

HOME